Henkilötietolain (523/99) 10 §:n mukainen rekisteriseloste

1. Rekisterinpitäjä
Räväkkä Group Oy
Y-tunnus: 2822368-7
Kunnantie 45, 15820 LAHTI

2. Rekisteriasioista vastaava henkilö
Jukka Ahonen
Räväkkä Group Oy
Kunnantie 45
15820 LAHTI
Puhelin 040 769 8344
jukka.ahonen@rga.fi

3. Rekisterin nimi
Räväkkä Group Oy:n asiakasrekisteri

4. Henkilötietojen käsittelyn tarkoitus
Käsittelyn tarkoituksena on asiakassuhteen hoitaminen, asiakkaan ja Räväkkä Group Oy:n oikeuksien ja velvollisuuksien toteuttaminen sekä henkilötietolain mukainen henkilötietojen käyttäminen Räväkkä Group Oy:n ja/tai sen yhteistyökumppaneiden mainonnan ja/tai suoramarkkinoinnin suuntaamiseen asiakastietojen perusteella Räväkkä Group Oy:n viestimien ja palvelujen kautta.

5. Rekisterin tietosisältö
Rekisteri voi sisältää seuraavan ryhmittelyn mukaiset tiedot asiakkaista:

  • Nimi
  • Henkilötunnus
  • Osoite
  • Sähköpostiosoite
  • Puhelinnumero
  • Yrityksen nimi ja Y-tunnus
  • Kortin/todistuksen postitusosoite
  • Laskutus- ja osoitetiedot sähköpostiosoitteineen sekä puhelinnumeroineen
  • Osallistujan kurssitiedot: osallistumisaika, pätevöitymisaika ja -arvosana, kokeen kesto, pätevyyden loppumisaika
  • Tiedot asiakkaan tilaamista palveluista, niiden toimittamisesta ja laskuttamisesta

6. Rekisterin säännönmukaiset tietolähteet
Rekisteri koostetaan Räväkkä Group Oy:n asiakastietojärjestelmästä sekä yleisesti saatavilla olevista internetlähteistä.

7. Säännönmukaiset tietojen luovutukset
Asiakastietoja ei luovuteta tai siirretä Räväkkä Group Oy:n palveluiden tuotantoon osallistuvien osapuolien ulkopuolelle ilman asiakkaan pyyntöä, asiakkaan valtuutusta tai lakisääteistä perustetta. Tietoja luovutetaan viranomaisille lain tai viranomaismääräysten edellyttämissä tapauksissa. Räväkkä Group Oy käyttää asiakasviestintänsä toteuttamisessa kumppaneita. Asiakastietoja ei siirretä Euroopan unionin tai Euroopan talousalueen ulkopuolelle.

8. Tiedon korjaaminen
Tietojen korjauspyyntö on tehtävä kirjallisesti ja toimitettava osoitteeseen Räväkkä Group Oy, Kunnantie 45, 15820 LAHTI. Asiakkaan tulee esittää tietojen korjauspyynnössä tiedon etsimiseen tarpeelliset asiakkaan perustiedot.

9. Tietojen poistaminen
Tietoja voidaan poistaa asiakkaan vaatimuksesta tai asiakassuhteen loppumisen vuoksi, mikäli viranomainen ei vaadi tietojen säilyttämistä myöhempiä raportointia varten.

10. Rekisterin suojauksen periaatteet
Henkilötiedot säilytetään luottamuksellisina. Räväkkä Group Oy:n tietojärjestelmä ja laitteisto, jolla rekisteri sijaitsee, on suojattu palomuurilla ja muilla tarvittavilla teknisillä toimenpiteillä ja niiden käyttöoikeuksia on rajattu organisaation sisällä. Manuaalinen aineisto säilytetään lukitussa tilassa.

11. Kielto-oikeus
Asiakkaalla on oikeus kieltää tietojensa luovuttaminen ja käsittely suoramainontaa ja muuta markkinointia varten.